Nieuw project gestart: Accelerometrie voor zeehonden in het wild

Geplaatst op:

In het kader van effectrapportages voor wind op zee en de aanleg van een Zeehaven zijn in de afgelopen 10 jaar langs de Nederlandse kusten zeehonden gezenderd. De zenders registreren GPS-locatie en diepte op verschillende punten in de duik. Dit geeft een schat aan informatie over bewegingen en het duikgedrag van de dieren op zee, die direct gebruikt kan worden in adviezen bij alle menselijke activiteiten op zee die potentieel de zeehondenpopulatie zou kunnen beïnvloeden. Hieronder vallen de eerdergenoemde wind op zee en aanlag voor havens, maar ook andere bouwwerkzaamheden in zee en tevens bijvoorbeeld vaarbewegingen en zandwinning.
De interpretatie van het zeehondengedrag is echter ingewikkeld omdat de dieren drie dimensionaal bewegen, en er met de huidige zenders geen informatie verkregen kan worden over bijvoorbeeld de oriëntatie van het dier.
Het project zal bestaan uit het analyseren van bestaande accelerometriedata, de aanpassingen in de zenders en het testen van de zenders op zeehonden in het wild.

Bekijk het project