Nieuw project gestart: Aanpak bodemdaling Gouda

Geplaatst op:

Er bestaan urgente knelpunten rondom de implementatie van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en negatiev gevolgen van bodemdaling te beperken. De knelpunten bestaan uit gebrek aan kennis, bewustwording bij betrokken partijen en problemen met betrekking tot beschikbaarheid van gegevens. Daarnaast zijn er bestuurlijke hindernissen die de aanpak van bodemdaling en de gevolgen daarvan belemmeren. Er is grote behoefte aan oplossingen voor deze governance-gerelateerde belemmeringen. Het gaat hierbij om knelpunten in financieringsmechanismen, afspraken over verantwoordelijkheden, beleid en draagvlak. Er bestaat bij gemeente Gouda en waterschap Rijnland behoefte aan oplossingsrichtingen voor het tegengaan van bodemdaling en beperking van schade (‘aanpak bodemdaling’) en aan oplossingen voor de governance-uitdagingen.

Bekijk het project