Arcadis Nederland wordt partner van DigiShape

Geplaatst op:

Arcadis Nederland wordt partner van DigiShape

Mooi nieuws: Arcadis Nederland heeft zich per 1 januari 2022 aangesloten als partner van DigiShape! ‘Digital is voor Arcadis een van de speerpunten in de wereldwijde strategie,’ licht Commercieel Directeur Water en Sectorleider Waterschappen Sabrina Helmyr toe. ‘Die ontwikkeling kunnen we als opdrachtgevers en opdrachtnemers op ons eigen eilandje blijven doen, maar daarmee komen we er niet. We zullen in gezamenlijkheid moeten optrekken en DigiShape is daar een waardevol platform voor.’ Lees verder

1 februari: webinar Cybersecurity in de watersector (met TKI Watertechnologie)

Op dinsdag 1 februari van 15.30 -16.00 uur organiseert DigiShape samen met TKI Watertechnologie een webinar rond het onderwerp Cybersecurity in de watersector. De aanleiding voor dit webinar is de ontwikkeling van een nationaal en topsector overstijgend programma Cybersecurity. Het doel van onze bijeenkomst is daarom drieledig:

  • vaststellen van de aandachtspunten tav cybersecurity voor de watersector;
  • inventariseren van kansen (en uitdagingen) in relatie tot digitale innovaties;
  • vormen van een compacte community die vanuit de watersector de ontwikkeling van het topsectoren overstijgende programma kan ondersteunen.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt en zal ruwweg bestaan uit een aantal introducties over cybersecurity in de watersector vanuit verschillende perspectieven, gevolgd door een plenaire discussie. Deelnemers aan het webinar zijn bij voorkeur ook zelf actief met het onderwerp bezig binnen hun organisatie.

Meld je hier aan voor het webinar Cybersecurity

8 februari: webinar Vaarwegsimulaties en nieuwe datastromen

Op dinsdag 8 februari organiseren we van 9:30 – 12:00 uur een online bijeenkomst over de thema’s Vaarwegcorridor simulaties en Nieuwe datastromen. In twee opeenvolgende workshops praten we je bij over de stand van zaken en verzamelen we input over mogelijke doorontwikkelingen.

Op het programma

– Vaarwegcorridor simulatie. Tijdens de Digishape dag van 25 november zijn verschillende projecten gepresenteerd die scheepvaartbewegingen, scheepsemissies en brug-sluis afstemming simuleren. Het gesprek werd afgekapt door een technische storing. We pakken de draad weer op: welke samenwerkingskansen zijn er op gebied van rekenmethoden, dataverzameling en modellogica?

– Nieuwe datastromen – Containerketen data bestand. CBS en RWS proberen middels nieuwe databronnen containers over de gehele logistieke keten te volgen en deze reis met verschillende modaliteiten te vatten in een enkel databestand. Tijdens deze sessie krijg je een vooruitblik naar 2022 en gaan we de details in over een nieuw data-product dat NU beschikbaar is. We vragen van deelnemers input voor toepassingen en wensen omtrent de data-ontsluiting.

Meer informatie of meteen aanmelden voor het webinar Vaarwegsimulaties en nieuwe datastromen

Meer informatie

Incomplete nieuwsbrief? Bekijk dan online

Liever geen nieuwsbrief? Schrijf dan uit