Vooraankondiging: MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) – aanvragen van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021

Geplaatst op:

Wilt u als MKB-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

MIT: R&D projecten
Een MKB-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject voor een klein R&D samenwerkingsproject, en € 200.000 tot € 350.000 per innovatieproject voor een groot R&D samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT: Kennisvouchers
Bent u een MKB’er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT Haalbaarheidsprojecten (Duurzame visserij en aquacultuur)
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Vanaf 2021 kunt u bij ons uitsluitend subsidie aanvragen voor een MIT haalbaarheidsproject waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

Op 20 april 2021 wordt de MIT regeling opengesteld.

Bron en aanvullende informatie