Thecla Bodewes nieuw boegbeeld

Geplaatst op:

Thecla Bodewes is met ingang van 1 april 2021 door staatssecretaris Keijzer (EZK) in afstemming met minister van Nieuwenhuizen (I&W) benoemd tot boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Thecla Bodewes is tevens CEO van Thecla Bodewes Shipyards. Zij neemt het stokje over van Annemieke Nijhof, huidig directeur Deltares.

Ervaren ondernemer met een maatschappelijke missie
Naast haar bekendheid met en in de maritieme wereld, is Thecla Bodewes geen onbekende in Topsector Water & Maritiem. Zo heeft zij aan het begin van het Topsectorenbeleid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda. Als zakenvrouw van het jaar in 2011 en ‘havenondernemer van het Jaar 2019 Port of Zwolle’ heeft zij de juiste ervaring om de drie deelsectoren in Topsector Water en Maritiem onderling te verbinden én met andere sectoren. Thecla was een aantal jaar voorzitter van het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg) – een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken – en kent de sector en het Haagse speelveld als geen ander. Het toenemende belang van cross sectorale samenwerking, zowel nationaal als internationaal, maakt haar inzet en ervaring zeer waardevol voor een gezonde toekomst van deze topsector.

Aanpakker

Thecla Bodewes ziet er enorm naar uit als boegbeeld van Topsector Water & Maritiem aan de slag te gaan: “Als scheepsbouwer in hart en nieren ben ik een aanpakker. En dat komt goed uit. Er liggen legio kansen voor deze brede sector met zijn drie deelsectoren maritiem, watertechnologie en deltatechnologie. Innovatie met focus op verduurzaming en digitalisering in aansluiting op grote transities als klimaatverandering, gezondheid en duurzame mobiliteit is meer dan ooit nodig. Al was het alleen maar om ons uit de huidige crisis te innoveren.”

Focus en verbinding in de brede water- en maritieme wereld
Scheidend boegbeeld Annemieke Nijhof heeft zich ingezet voor een Topsector in verbinding met andere sectoren en heeft focus aangebracht in de aanpak en koers van de Topsector. Als directeur van het kennisinstituut Deltares blijft Annemieke verbonden aan Topsector Water & Maritiem.

Water & Maritiem
Topsector Water & Maritiem is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan het verzilveren van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzame mobiliteit. Dit doet de Topsector vanuit een innovatieve thuismarkt waar scheepsbouwers en baggeraars tot ingenieursbureaus, kennisinstellingen en MKB-bedrijven samen met overheden en maatschappelijke organisaties werken aan schone en slimme schepen, het klimaatbestendig en leefbaar houden van Nederland met voldoende schoon water voor iedereen.

Focus op verduurzaming

De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Jan Hendrik Dronkers, is verheugd met de komst van Thecla Bodewes als nieuw boegbeeld: “Ik zie uit naar de komst van Thecla als boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Met haar jarenlange ervaring, kennis van en focus op verduurzaming, zet zij zich in voor een toekomstbestendige sector. Dit maakt haar de juiste persoon om deze brede topsector te vertegenwoordigen.”