DigiShape heeft iets nieuws: Jamsessies!

Geplaatst op:

DigiShape heeft iets nieuws: Jamsessies!

Een jamsessie of “jam session” kennen we uit de muziekwereld waarmee een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel wordt bedoeld. In het Engels betekent jam “opstopping, opeenhoping, verstoring” en session zoveel als “zitting, bijeenkomst”.

In de DigiShape jamsessies is dit precies waar we naar zoeken: laagdrempelig en relatief onvoorbereid samenspel, op zoek naar creatieve invallen en nieuwe oplossingen!

Jamsessie Multiclouds op 12 november 2020

Deze (online) jamsessie op 12 november van 13:00-14:30 uur draait om de DigiShape programmalijn Multicloud en Datastandaardisatie. De hoofdvraag van de programmalijn is ‘Waarin biedt cloud-technologie meerwaarde bij het integreren van diensten en hoe kan dit toegepast worden in samenwerkingen op een manier dat belangen tevens gewaarborgd blijven?’

We willen met jullie brainstormen over de volgende onderwerpen. We zijn daarbij op zoek naar mooie voorbeelden en goede ideeën en willen afsluiten met een lijst concrete acties.
• hoe kan een multi-cloud-ecosysteem worden vormgegeven, wat werkt wel en vooral ook wat werkt niet;
• hoe wordt standaardisatie van data hierin wordt meegenomen, zodat het bijdraagt aan de gewenste oplossing zonder dat dit onnodig veel tijd vraagt;
• welke diversiteit in mogelijkheden biedt cloud-technologie en welke ervaringen kunnen gedeeld worden om deze technologie optimaal (en met variatie) te gebruiken;
• zien we kansen om als sector op basis van nieuwe ontwerpprincipes, met behulp van cloud-technologie, een actueel vraagstuk – in samenwerking – op te pakken.

Na een korte inleiding door de programmatrekker Rina Clemens, kan de jamsessie van start!
Meld je aan!

[Klik hier] om je aan te melden voor de jam-sessie. Je ontvangt dan de dag ervoor van ons de gegevens om in te kunnen loggen.

Komende webinars

Er staat voor de komende maanden weer een mooie reeks aan DigiShape webinars op het programma. Zet ze alvast in je agenda!

Datum en Onderwerp
12 november Jamsessie Multiclouds

26 november Thema volgt
10 december Water en Logistiek

21 januari DigiTwin Noordzee

Op onze website vind je meer informatie over deze webinars. Daarnaast tonen we ook de relevante webinars van onze partners. Ben je partner en staat je webinar er niet bij? Laat het ons weten!