Delta Platform de “Oogst van de afgelopen drie jaren”

Geplaatst op:

Toekomstbestendige professionals opleiden; dat is en blijft de centrale focus van het hoger
beroepsonderwijs. Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk instrument om onderwijs en kennis binnen de beroepspraktijk actueel te houden, door te ontwikkelen en van waarde te laten zijn. Praktijkgericht onderzoek is dan ook de rode draad in de reis die Delta Platform heeft afgelegd.

Er is veel bereikt in de afgelopen 3 jaren en daar ben ik trots op, aldus John Dane, voorzitter van het College van Bestuur HZ University of Applied Sciences Penvoerder Delta Platform. Delta Platform is een sterke vertegenwoordiger van het hbo en een ambassadeur geworden voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema ‘Water’

Delta Platform heeft de “oogst” van de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt in “water als verbinding“.