Uitnodiging symposium ‘Assetmanagement, het werkt echt!’ woensdag 11 maart 2020

Geplaatst op:

Beste genodigde

Graag wil ik u uitnodigen voor het symposium van het programma ROBAMCI , wat van 2015-2019 veel mooie resultaten heeft opgeleverd.

ROBAMCI is de acroniem voor Risk Based AssetManagement for Critical Infrastructures. In het programma ROBAMCI is tussen 2015 en 2019 de toepassing van assetmanagement in de watersector verkend. De kern van asset management is het vinden en bewaren van de balans tussen de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten. De afwegingen om deze balans te bewaren worden steeds complexer door o.m. grote vervangingsopgaven, klimaatverandering en aanpassingen van normen. Beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur steeds meer worden onderbouwd met een risico gebaseerde en systeem-georiënteerde aanpak. In het programma ROBAMCI zijn 14 cases uitgevoerd om deze trend voor de watersector te concretiseren en deze aanpak handen en voeten te geven.

Op 11 maart 2020 organiseren we het symposium bij Deltares, mede namens alle 30 partners die hebben meegedaan. Van de 14 case studies laten we zien welke resultaten zijn geboekt en welke kansen de aanpak biedt voor de betrokken beheerder. De beheerder, adviseur en kenniswerker komen alle aan het woord. Er is gelegenheid voor discussie over ROBAMCI en de toekomst van Asset Management, persoonlijke ontmoetingen en voor een ‘markt’plaats waar we nog dieper op de eindresultaten en kansen voor de toekomst in kunnen gaan.

U bent eerder betrokken geweest bij ROBAMCI, maar we denken dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn. Wilt u deze uitnodiging doorsturen aan uw contacten binnen en buiten uw organisatie?

Klik hier om u aan te melden

N.B: Tijdens het evenement zullen foto’s worden gemaakt. Conform de AVG vragen wij hier uw toestemming voor middels het bijgevoegde formulier. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dat ook in het bijgevoegde formulier aangeven.

Namens het hele projectteam heten we u graag welkom op 11 maart 2020 bij Deltares in Delft. Een voorlopig programma is bijgevoegd

Met vriendelijke groet,
Het ROBAMCI team