Missie Landbouw, Water en Voedsel

Geplaatst op:

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Daarmee behouden we onze toppositie in de wereld en dragen we ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals CO2 reductie en een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Met deze missiegedreven aanpak kunnen sectoren zich ook verder ontwikkelen. Nederland zet bijvoorbeeld in op ICT-toepassingen in Smart Industry, in windenergie en in slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken en dat willen we nu verder uitbreiden op meerdere terreinen.

Voor Topsector Water & Maritiem hebben niet alle missies evenveel in- dan wel output. De onderzoekslijnen waar wij als sector ons wel in bewegen zijn: