Grondverzet in hackathon

Geplaatst op:

‘Hoe maak je grondverzet duurzamer en goedkoper?’, dat was de vraag van de hackaton georganiseerd door het werkteam van Kernteam Deltatechnologie. In 2018 hebben twee ministeries de ambitie uitgesproken om maatregelen te nemen voor ‘toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaan met een krachtige economie’. De maatregelen richten zich op het herstellen van de natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen met het Markermeer. Voor al deze maatregelen is het nodig om grote hoeveelheden grond te verplaatsen. Grondverzet is duur en leidt tot enorme uitstoot van broeikasgassen. Topsector Water & Maritiem organiseerde medio juni 20019 bij Sweco de hackathon.

Bron: topsector water