Onderzoek groene innovaties in sector

Geplaatst op:

Een alumni van de Universiteit Maastricht doet onderzoek naar groene innovatie in Topsector Water & Maritiem. Het thema van dit onderzoek van de United Nations University‚Äč is groene product- en procesinnovatie binnen de Nederlandse topsectoren Chemie en Water & Maritiem. Het tracht te bepalen welke contextuele condities hier een (positieve) invloed op hebben, met een focus op externe factoren. Externe factoren zijn onder andere overheidssteun, cross-sectorale samenwerking, ‘cultuur’ binnen de sector, en dergelijken). Data voor dit onderzoek onder bedrijven in deze sectoren wordt via een survey verzameld (<7 min / NL of ENG). Het is ook mogelijk deze anoniem in te vullen, zonder vermelding van bedrijfsnaam of andere persoonlijke gegevens. Wie helpt om dit onderzoek te voeden? Graag klikken naar de pagina.

Bron: topsector water