Vooraankondiging Nationaal Deltacongres 14 nov 2019

Geplaatst op:

Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma – Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie – en bouwen aan de Deltacommunity!

Deltacommissaris Peter Glas nodigt u persoonlijk en van harte uit het Deltacongres 2019 bij te wonen.

Het Deltacongres 2019 wordt op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Noteer de datum in uw agenda!

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

En noteer ook woensdag 13 november, want de regionale partijen willen ’s middags voor belangstellenden enkele excursies organiseren in de Zuidwestelijke Delta. Het definitieve programma volgt in september. U ontvangt dan ook de uitnodiging met informatie over de aanmelding.

Graag tot ziens!