De proeftuin “DigiShape”

Geplaatst op:

De proeftuin “DigiShape is een open innovatieplatform van en voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samenwerken om de grote potentie van digitalisering te verkennen en benutten voor de watersector. DigiShape biedt ruimte om (cross-sectoraal) te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen om sneller tot implementatie te komen van nieuwe digitale (analyse) technieken in concrete wateropgaven. DigiShape richt zich met name op de ontwikkel- en demonstratiefase (TRL 5-8).

Voor een aantal concrete pilots (o.a. Noordzee, Markermeer, Digitale Dijkmonitoring, Droogte) werken de DigiShape partners aan de data-oplossingen van de toekomst.”