Proeftuin Toekomstbestendige Grote Wateren

Geplaatst op:

De proeftuin Toekomstbestendige Grote Wateren richt zich op het goedkoper en duurzamer realiseren van grootschalige grondverzet voor ecologische maatregelen in het programma Grote Wateren. Dit programma richt zich op het vergroten van de robuustheid en toekomstbestendigheid van de grote wateren, om daarmee de veerkracht en maatschappelijke gebruiksruimte te vergroten. Maatregelen bestaan voor een belangrijk deel uit grondverzet. Deze zijn duur, en brengen een grote uitstoot van broeikasgassen met zich mee door winnen, transporteren, storten en ook rijpen van grond. Met RWS, DGWB, kennisinstituten, ingenieursbureaus en aannemers wordt daarom samen gezocht naar innovaties. Op 19 juni 2019 vindt een hackaton plaats waarin idee├źn worden opgehaald en verder uitgewerkt als input voor de proeftuin.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Alex Hekman, Business Director Water,
telefoon 088 – 888 11 5342