Proeftuin Ruimtelijke Adaptatie

Geplaatst op:

De proeftuin Ruimtelijke Adaptatie sluit aan bij de opgave om nieuwbouw en herstructurering (van woningen) zo snel mogelijk klimaatadaptief te maken door goed aan te sluiten op de grote opgaven van de bouwopgave, energietransitie en onderhoud. Dat kan zijn technisch of ruimtelijk, maar ook financieel of juridisch. In de proeftuin wordt samengewerkt met NKWK Klimaatbestendige Stad, waarin in mei 2019 een verdiepend onderzoek is gestart hoe deze opgaven samenhangen, en op welke manier gemeenten een rol kunnen nemen om deze opgaven integraal te koppelen. Het resultaat is input voor het opzetten van een proeftuin. Hierover worden beleidsmakers, programmamanagers en brancheorganisaties geconsulteerd, waaronder IenW/DGWB, Nationale Adaptatie Strategie, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en Bouwend Nederland (Bouwagenda)

Voor meer info kunt u contact opnemen met Alex Hekman, Business Director Water,
telefoon 088 – 888 11 5342