5 Jaar NKWK Opbrengsten en Ontwikkelingen

Geplaatst op:

Beste lezer,

De vijfde NKWK conferentie komt snel dichterbij! Het programma is klaar en de inschrijving is geopend. Komt u ook naar Lijm en Cultuur in Delft op dinsdag 14 mei 2019? Het programma duurt van 10:00 tot 16:15 uur (inloop vanaf 9:00 uur).

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken ruim veertig partijen samen aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. Tijdens deze lustrum-conferentie staan de resultaten van al dit onderzoek centraal. Allerlei onderwerpen komen voorbij: waterveiligheid, klimaatadaptatie, zeespiegelstijging, bodembeheer, Europese subsidies, droogte, bodemdaling, en nog veel meer. Het programma biedt ruim de gelegenheid om de resultaten van vijf jaar NKWK te bekijken. In de ochtend zijn er twaalf workshops, het middagprogramma is volledig gevuld met excursies

Net als vorig jaar besteden we extra aandacht aan studenten en jonge professionals. Wilt u tijdens een excursie een student of jonge professional onder uw hoede nemen? U kunt dat aangeven in het aanmeldformulier. 

De organisatie is dit jaar in handen van Rijkswaterstaat en Staf Deltacommissaris, in samenwerking met de TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, Deltares en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Inschrijven kan tot dinsdag 7 mei 12:00 uur.

Graag tot ziens in Delft!

Roeland Allewijn, Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat