NWO subsidie aanvraag geopend voor Blauwe route

Geplaatst op:

Voor de Call ‘Topsector Water & Maritiem: Blauwe route’ kunnen consortia van onderzoekers en private partijen financiering aanvragen voor fundamenteel en op toepassing gericht onderzoek dat zich richt op de vraagstukken uit de ‘Blauwe route’.

Waarvoor

Deze Call for Proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor Topsector Water & Maritiem. NWO stimuleert met de Call funderende en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten die de maatschappelijke vraagstukken van de ‘Blauwe route’ adresseren. De Blauwe route geeft een lange termijn perspectief aan de Kennis & Innovatie Agenda van de Topsector Water & Maritiem en heeft als ondertitel ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Leven en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende mondiale bevolkingsgroei.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium. U kunt als hoofd- of medeaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal € 800.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt minimaal 50% en maximaal 80% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 20% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen cash (min. 10% van de benodigde financiële middelen) en in kind zijn.

Het projectbudget (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 16 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T. Meer informatie kunt u lezen via de NWO site.

Bron: topsector water