Genomineerden Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt

Geplaatst op:

De Unie van Waterschappen heeft tijdens de Innovation Expo in Rotterdam de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. Wie zijn de genomineerden?

Innovatieve projecten zoals een slim watersysteem voor sportvelden en een grofzandbarrière voor dijken zijn in de race voor de prijzen die op 29 november worden uitgereikt. De categorieën bestaan uit de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. De vierde categorie is Circulaire economie, waar de Unie van Waterschappen dit jaar bijzondere aandacht aan besteedt.

De waterschappen willen zo duurzaam en efficiënt mogelijk werken. Daarom zoeken ze voortdurend naar manieren om het werk beter, sneller, duurzamer en goedkoper te kunnen doen. De Waterinnovatieprijs stimuleert innovaties die dit mogelijk maken.

Extra aandacht voor circulaire economie

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. We passen ons daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat we graag ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hier belangrijke stappen in. Wij hopen met deze categorie innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “Als Nederland waterland tonen we al eeuwenlang aan te innoveren als het waterbeheer daarom vraagt. Mijn inzichten vanuit de Waterinnovatieprijs hebben mij alleen maar gesterkt in het idee dat de watersector van Nederland een wereldwijde referentie is voor innovatief waterbeheer.”

Stem op uw favoriet

U kunt tot en met 25 november stemmen voor de Publieksprijs Waterinnovatieprijs.

De genomineerden

Er zijn 124 inzendingen binnengekomen in de verschillende categorieën. Juryvoorzitter Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat) maakte na een zorgvuldige selectie op de Innovation Expo de genomineerden bekend.

Categorie Waterveiligheid:

 • Grofzandbarrière van Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping
 • Innovatieve monitoringsmethode van de grasmatkwaliteit op waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel
 • Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Categorie Schoon water:

 • Boeren met sensoren, data oogsten voor waterkwaliteit van Waterschap Aa en Maas
 • Een “New Hart” voor de rwzi van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Koningshoeven NextGen van Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven

Categorie Voldoende water:

 • Blauwe Sportparken van Waterschap De Dommel
 • Praktijkproef Sturen met Grondwater Spengen: ‘De boeren aan het roer’ van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Urban Waterbuffer Spangen, Rotterdam van Consortium Urban Waterbuffer

Categorie Circulaire economie:

 • Vivimag van Wetsus
 • Tomaten groeien op restwater suikerbieten van Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland
 • Gesloten waterkringloop Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg