Match-Making bijeenkomst Living Labs in the Dutch Delta

Geplaatst op:

Op dinsdag 18 september organiseren NWO, Regieorgaan SIA, en het Delta Platform een informatiebijeenkomst over de call Living Labs in the Dutch Delta. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en consortiumpartners.

Project-idee

Omdat  samenwerking tussen universiteit en hogeschool een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn over hoe fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek elkaar met succes aan kunnen vullen. Dit toegelicht door enkele praktijkvoorbeelden. Mocht u al een projectidee hebben, dan bestaat de mogelijkheid om dit te pitchen. Tevens zal er genoeg ruimte zijn om in contact te komen met de overige deelnemers. De middag richt zich met name op de match-making tussen wo en hbo samenwerking. De inhoud van de call (procedures, voorwaarden, financiering etc.) zal dus niet uitvoerig worden besproken, deze kunt u op voorhand zelf doornemen via bovenstaande link.

Consortium bouwen

De call is onderdeel van het NWO werkprogramma voor Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). In de call kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige “nature-based” interventies en het verbeteren van de veerkracht van het  Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust). Voorwaarde voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is dat het onderzoek plaatsvindt binnen de context van een bestaand of gepland Living Lab. Dit zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen en ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Overzicht Delta experts

Het Delta Platform betrekt experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden bij complexe deltavraagstukken. Het platform ondersteunt bij o.a. vraagarticulatie, de formatie van kennisclusters en uitwerking van bijvoorbeeld een onderzoeksproject. Op de vernieuwde website die later in september online zal gaan, komt een overzicht van alle experts verbonden aan hogescholen en universiteiten. Uiteraard mag u ook niet in dit overzicht ontbreken. Wilt u opgenomen worden, stuur dan een mail naar het Delta Platform met vermelding van ‘overzicht’. U krijgt dan het in te vullen format toe gemaild. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Danebroek  j.danebroek@hz.nl.

Bron: topsector water