Jaarverslag Kernteam Internationaal

Geplaatst op:

2017 was het eerste jaar voor Frank Goossensen als voorzitter van het kernteam Internationaal. Het verslag van dat jaar is samengebracht. Lees hier het volledige jaarverslag. Zelf kijkt Frank op een geslaagd jaar terug. Er is een basis gezet voor de komende jaren.

“Je kunt natuurlijk aan het einde van een missie of na afloop van een beursdeelname tevreden terugkijken. Maar het is veel mooier als je na een langere periode terugblikt, vaststelt dat er een positieve beweging op gang is gekomen en dat een missie of een beursdeelname daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. De eerste successen op korte termijn ten behoeve van duurzame impact zijn behaald, zoals de missie naar Duitsland zoals beschreven in het jaarverslag. Vanuit Topsector Water & Maritiem wordt op vier thema’s samenwerking gestimuleerd: Business Cases, Economische Diplomatie, Samenwerking en Landenaanpak.

Het kernteam Internationaal van de Topsector neemt deze thema’s mee in de nieuwe internationaliseringsstrategie, met als doel het vergroten van de concurrentiekracht, en daarmee de export, waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk verbinding met maatschappelijke uitdagingen:
1. Duurzaam welvarende en klimaatbestendige stedelijke delta’s (inclusief armoedebestrijding en voedselzekerheid)
2. Sanitatie, drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten
3. Circulaire economie: ef ciënt gebruik van water, energie en grondstoffen
4. Duurzaam gebruik van de zee
5. Rivieren als multifunctionele infrastructuur
6. Digitalisering logistiek en scheepvaart

De regio’s waar wij marktkansen zien zijn Zuidoost Azië (Myanmar, Singapore en Indonesië), Zuid-Azië (India), Perzische Golf (Iran), Centraal Europa (Polen), Golf van Mexico (Mexico, Fort Lauderdale en Houston) en Zuid-Amerika (Colombia). Ook Chili en Argentinië, en het zuidoostelijke deel van de VS zijn interessant.

Nederland is in Water & Maritiem een wereldspeler met een ijzersterke reputatie. De internationale strategie laat duidelijke keuzes van de sector zien voor regio’s en voor thema’s. Hiermee gaan we als sector vol ambitie mee aan de slag door het smeden van coalities rondom landen en thema’s, gericht op concrete projecten.”

Bron: topsector water