WaterInnovatieFonds van HHNK open voor innovatieve ondernemers

Geplaatst op:

Waterinnovatiefonds

Op 6 maart 2018 heeft HHNK een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovatieve producten op de markt te brengen.

Het gaat hier om producten die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daar waar banken terughoudend zijn geeft HHNK met het WIF een antwoord om aanvullende financiering te verkrijgen om innovatieve projecten uit te voeren.

Omvang

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen dat is ondergebracht bij de externe fondsbeheerder het Nationaal Groenfonds. Het WIF kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De financiering dient terugbetaald te worden in de vorm van aflossing en het betalen van een zakelijke rente aan de fondsbeheerder.

Kandidaten

Potentiële kandidaten voor het fonds kunnen twee keer per jaar een pitch houden om hun idee te promoten, onderbouwen dit met een businessplan ‘marktontwikkeling’, waarvoor zij een format van HHNK ontvangen.

Data Pitches

Van 14.00 tot 17.00 uur bij HHNK, Stationsplein 136, Heerhugowaard

2018: 24 mei en 13 december

2019: 27 juni en 12 december

U kunt zich tot een maand voor de pitchdata aanmelden via WIF@hhnk.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst WIF

Op 24 mei 2018 is tevens een voorlichtingsbijeenkomst over het Waterinnovatiefonds van 15.00 tot 17.00 uur in het AFAS stadion op Stadionplein 1 in Alkmaar.

Aanmelden via VoorlichtingWIF@hhnk.nl.

Programma:

14.30 uur Inloop.

15.00 uur Opening door jan Kramer, de heemraad van HHNK.

15.10 uur de kenmerken van het Waterinnovatiefonds en het aanvraagproces door Peter Horsmeijer, juridisch adviseur van HHNK.

15.25 uur Voorwaarden en boordeling door Nationaal Groenfonds door Dick Boddeus, Investment Manager Nationaal Groenfonds.

15.40 uur Ervaring met fondsaanvraag door Rick Breur, Managing Director Finsulate (innovatief alternatief voor vervuilende scheepscoatings)

16.00 uur Vragen.

16.15 uur Afsluiting en netwerkborrel.

WIF-aanvraag indienen

Meer informatie over de procedure en de toekenning van de aanvraag vindt u in het Uitvoeringsreglement Waterinnovatiefonds HHNK. voor aanmelding kunt u hier klikken.

Met specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Sellies. 072-582 7560.

Geen WIF maar wel…?

Heeft u een voorstel dat niet voor financiering vanuit het WIF in aanmerking komt maar dat u wel aan HHNK wil voorleggen? Kijk dan op Zakendoen met HHNK en HHNK vraagt er om!