Schaal Building with Nature wereldwijd op

Geplaatst op:

Pas de ontwerpfilosofie van Building with Nature wereldwijd grootschalig toe voor uitdagingen op watergebied. Deze oproep doen watergezant Henk Ovink en directeur Henk Nieboer van EcoShape ter gelegenheid van Wereldwaterdag.

Zij hebben hierover vandaag een position paper gepubliceerd. Hun oproep sluit aan bij het thema ‘Nature for Water’ van de Wereldwaterdag op 22 maart. Building with Nature is een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut. Volgens Henk Ovink en Henk Nieboer zijn natuurlijke oplossingen essentieel om de grote wateruitdagingen als gevolg van onder andere de groei van de wereldbevolking, toenemende urbanisatie en klimaatverandering het hoofd te bieden.

Behoorlijke vooruitgang
In de watersector is de afgelopen jaren een behoorlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen, ontwerpen en beheren van Building with Nature-oplossingen. De auteurs geven als voorbeeld de integrale en inclusieve benadering van kusterosie in het Javaanse onderdistrict Demak. Een Indonesisch-Nederlands samenwerkingsverband zorgt ervoor dat verloren gegaan mangrovebos op natuurlijke wijze kan herstellen, onder meer door halfdoorlatende houten dammen aan te leggen en de lokale bevolking te trainen in duurzame aquacultuur.

Nederland is een voorloper bij Building with Nature. Er is veel geïnvesteerd in de kennisontwikkeling en het begrip van de principes. Ook heeft Nederland veel ervaring opgedaan met projecten. Ovink en Nieboer noemen de Zandmotor, het programma Ruimte voor de Rivier, De Hondsbossche Duinen en het lopende project Marker Wadden.

Noodzakelijke stappen
Volgens de watergezant en de directeur van EcoShape (de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert) is het nu tijd om op grote schaal van Building with Nature te leren en deze ontwerpmethode te herhalen en op te schalen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

• Leid een nieuwe generatie van ingenieurs, ontwerpers, ecologen, beleidsmakers, bestuurders en politici op in het gedachtegoed.
• Ontwikkel een stevig verhaal over Building with Nature op landschapsschaal voor de uitdagingen op watergebied, inclusief business cases en voorbeelden van succesvolle pilotprojecten.
• Implementeer wereldwijd grootschalige pilotprojecten en deel de opgedane kennis en ervaring.
• Betrek de lokale bevolking in de planning en implementatie van Building with Nature en zorg dat mensen de kennis en financiële middelen hebben om de oplossingen op te schalen, in samenwerking met overheden en de private sector.
• Schaal bestaande pilots op en herhaal deze met internationale consortia in de rest van de wereld, in samenwerking met de financiële sector.

Krachten bundelen
Ovink en Nieboer schrijven tot slot dat de Nederlandse publieke en private partijen graag internationaal samenwerken om hun unieke kennis en ervaring te delen. Het is nu zaak om de krachten te bundelen en Building with Nature wereldwijd op te schalen.

Bron: H2O waternetwerk

 

Bron: topsector water