De watersector laten floreren door ketensamenwerking

Geplaatst op:

Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector Water & Maritiem, wil de watersector laten floreren door over de gehele keten samen te werken, om zo de innovatie en export te bevorderen.

De kennis in Nederland is zo veelzijdig dat we, wanneer wij onze krachten bundelen, onnoemelijk veel innovatieve en duurzame oplossingen kunnen bieden voor problematieken op eigen bodem en voor grote delen van de wereld.

Dit doen we al, maar er lonken nog veel potentiële projecten aan de horizon. Deze maand bestaat het NAP 200 jaar. Een belangrijke mijlpaal voor ons land onder zeeniveau.

Wereldwijde expertise

Door de ligging in een dichtbevolkte Rijn-, Maas- en Schelde Delta hebben we een enorme expertise opgebouwd, welke nu wereldwijd erg relevant is in het kader van Klimaatadaptatie. Mede om deze reden heeft de UN vorig jaar besloten dat het ‘Global Centre of Excellence on Climate Adaptation’ in Nederland wordt gevestigd.

De relevantie neemt verder toe doordat een groot deel van de wereldwijde bevolkingsgroei zich concentreert in de grote Deltasteden en langs kustgebieden.

Schoon drinkwater, goede afvalwaterzuiveringen, bescherming tegen overstromingen, feeding the cities en havenlogistiek spelen een essentiële rol bij de leefbaarheid van deze mega steden.

Noordzee als stepping stone

Innovaties zijn daarbij noodzakelijk. De Noordzee wordt een ‘stepping stone’ naar andere wereldzeeën. Denk aan de energietransitie met meer offshore windparken, decommissioning van olie en gas platforms, getijenergie met proeven in de Oosterschelde kering, een zeeboerderij, emissieloze schepen, zuivering van bunkerwater, bouwen met de natuur, voorkomen van plastic afval in zee enz.

Nederland als etalage

Eén van de taken van de Topsector Water & Maritiem is dan ook het zorgen voor een goede voedingsbodem zodat bedrijven en kennisinstellingen mooie vernieuwende projecten kunnen leveren.

Onze kennis kanaliseren naar gezamenlijke kunde zodat de kassa kan rinkelen. Heel kort samengevat is dat de weg die wij moeten bewandelen.

Wij nodigen graag buitenlandse beslissers uit om hier te komen kijken naar onze eigen grote etalage: Nederland. De Nereda zuiveringstechnologie, de Maasvlakte, de stormvloedkeringen, het project ‘Ruimte voor de Rivieren’, het grootste offshore vaartuig ter wereld ‘Pioneering Spirit’, Blue Energie op de afsluitdijk, er zijn talloze projecten die wij tijdens onze rondleiding door Nederland kunnen laten zien.

Internationaal werkende bedrijven zijn de voedingsbodem voor de BV Nederland om te exporteren.

Cross-overs

Water is het blauwe goud. Alles en iedereen heeft het nodig om te leven. Grondstoffen worden steeds schaarser.

Er zijn tal van bewerkingen waardoor water nog meer waarde krijgt. Energie uit water is bijvoorbeeld een nog mager onderzocht gebied. In een aantal niche markten timmeren onze bedrijven en onderzoekers hard aan de weg.

Zoals gezegd: er lonken nog veel potentiële projecten aan de horizon

Bron: Nederland MVO

Bron: topsector water