De MIT-regeling gaat op 17 april 2018

Geplaatst op:

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling.

MIT 2018

De MIT-regeling voor 2018 is op 28 februari gepubliceerd. De MIT-regeling gaat op 17 april 2018 om 9.00 uur open voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en voor de TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten). Op 2 juli 2018 om 9.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-instrumenten sluiten op 6 september 2018 om 17.00 uur, met uitzondering van de TKI-instrumenten: die sluiten op 28 juni 2018 om 17.00 uur.

Wijzigingen MIT 2018

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:

  • Innovatieadviesprojecten zijn komen te vervallen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (groot) worden overal aangeboden.

De loketwijzer is aangepast met de meest actuele informatie voor 2018.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • haalbaarheidsprojecten;
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot);
  • kennisvouchers;
  • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje ‘MKB innoveert’, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.