Vernieuwde Internationaliseringsstrategie

Geplaatst op:

Afgelopen periode is het Kernteam Internationaal druk bezig geweest met de invulling van een vernieuwde internationaliseringsstrategie. De eerder ingezette 3x3x3 methode (3 handelsmissies in NL, 3 handelsmissies buiten NL en 3 prioritaire landen) heeft zeer zeker vruchten afgeworpen door focus aan te brengen in de keur van mogelijkheden. Afgelopen jaar is deze methode echter uit haar voegen gebarsten. De uitdagingen worden telkens groter en kruisbestuiving tussen onze sectoren en die van de andere Topsectoren vragen meer van onze buitenlandse aanpak.

Het 33 pagina tellende rapport laat zien welke landen gezamenlijke aanpak verdienen en hoe de focus is aangebracht. Het doel van deze strategie is het vergroten van de concurrentiekracht, en daarmee de export, waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk verbinding met maatschappelijke uitdagingen in de wereld.

Topsector Water & Maritiem richt zich, redenerend vanuit maatschappelijke uitdagingen, op zes wateruitdagingen:

  • Duurzaam welvarende en klimaatbestendig stedelijke delta’s (inclusief armoedebestrijding en voedselzekerheid);
  • Sanitatie, drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten
  • Circulaire economie: ef ciënt gebruik van water, energie en grondstoffen;
  • Duurzaam gebruik van de zee;
  • Rivieren als multifunctionele infrastructuur;
  • Digitalisering logistiek en scheepvaart.

Lees ‘hier’ de volledige strategie.

Bron: topsector water