Nieuwsbericht KIA TKI DT 2018-2021

Geplaatst op:

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben de Topsectoren een overkoepelende Kennis- en Innovatieagenda opgesteld langs de lijnen van maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de NWA routes. In het verlengde hiervan heeft TKI Deltatechnologie besloten een update te maken van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Deltatechnologie met speciale aandacht voor de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de NWA routes. TKI Deltatechnologie heeft hiervoor contact opgenomen met zijn achterban. De nieuwe KIA TKI  Deltatechnologie 2018-2021 is zodoende door en voor de sector opgesteld, om gericht en in samenhang de ontwikkeling van kennis en innovatie op te pakken, met als doel om gezamenlijk te werken aan integrale, duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in het binnen- en buitenland. Hiermee versterken wij tevens onze internationale marktpositie.

Kennis en Innovatieagenda 2018-2021 Definitief