Nationaal Deltacongres 2017

Geplaatst op:

Op donderdag 2 november 2017 staan de deuren van WTC Expo open om de deltacommunity te ontvangen op het Achtste Nationaal Deltacongres! Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan een duurzame en veilige delta’ met extra aandacht voor het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Plenair en in parallelsessies bespreken we wat er nodig is voor een duurzame en veilige delta en wat dit van ons vraagt. Het congres wordt geopend door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het KNMI.

Sprekers

Sprekers in het plenaire programma zijn Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en Liesbeth Schippers, Landsadvocaat op het gebied van ruimte, water en milieu. Misschien komt de nieuwe minister of staatssecretaris naar het congres. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, geeft namens de drie koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een reflectie op het regeerakkoord. Ook gaan Ina Adema (VNG), Ben de Reu (IPO), Hetty Klavers (UvW) en Peter Heij (IenM) in op een aantal actualiteiten van het Deltaprogramma, die aan bod komen in de parallelsessies. En een bijzondere gast of project wordt in het zonnetje gezet.

Netwerken op niveau

De Deltaparade vormt gedurende de gehele dag de centrale ontmoetingsplek. Op het ‘Deltapodium’ en aan de ‘Ronde Tafel’ staan tijdens lunch en borrel interactieve break-outsessies geprogrammeerd. Deze korte sessies bieden presentaties, workshops en rondetafelgesprekken. U kunt zich hier laten informeren en inspireren, verdiepen in de thema’s van het plenaire programma of de parallelsessies en ervaringen uitwisselen. Ook kunt u terecht bij een groot aantal meetingpoints en prestatiestands om informatie en kennis uit te wisselen.

’s Middags kunt u deelnemen aan parallelsessies over Ruimtelijke adaptatie, Waterveiligheid, Zoetwater, Watergovernance en over Klimaatverandering en weersextremen. In het uitgebreide online programma leest u meer over de parallelsessies.

Aanmelden
Er is veel belangstelling voor het Deltacongres en de parallelsessies. Als u wilt komen, meldt u zich dan snel aan. De mogelijkheid voor inschrijving staat nog open tot en met 24 oktober a.s. U kunt zich aanmelden via deze link.

Bron: topsector water