Deadline indienen YEP-voorstellen

Geplaatst op:

Op 2 oktober vond de kick-off plaats van alweer nieuwe batch met Young Experts, die worden klaargestoomd voor de start van hun internationale carrière in de water- en/of agrofoodsector! Projectvoorstellen voor nieuwe posities voor Young Experts kunnen worden ingediend tot 1 december a.s. De deadline was eerder vastgesteld op 1 november, maar is een maand opgeschoven omdat in november nog een extra batch met Young Experts van start gaat.

Aan het eind van dit jaar zullen al bijna 300 Young Experts via YEP Programmes zijn ingezet (batches 12 en 13 gaan binnenkort van start). Vanaf 1 december kunnen alleen nog voorstellen voor éénjarige inzet van Young Experts worden ingediend, gezien de looptijd van YEP Programmes. Kijk hier voor meer informatie over het indienen van een projectvoorstel. In de loop van 2018 wordt nog een project indien ronde georganiseerd, houd hiervoor onze website in de gaten!

Bron: topsector water