Handelsmissie Kaapstad tijdens Volvo Ocean Race

Geplaatst op:

Wilt u zakendoen in Zuid-Afrika en bent u werkzaam in water- en technologie georiënteerde producten, diensten en oplossingen, of kunt u een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige samenleving? Ga dan mee met de economische missie naar Zuid-Afrika, Kaapstad van 26 tot en met 30 november 2017. De handelsmissie met Guido Landheer, plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt plaats tijdens de 2e stop van de Volvo Ocean Race in Kaapstad. De missie biedt een unieke gelegenheid om aan te sluiten bij de bredere thematiek van clean oceans, sustainability en de circulaire economie. Nederland heeft ervoor gekozen de missie in te zetten op innovaties in water en oplossingen voor een toekomstbestendige samenleving, zoals watertechnologie en technologie georiënteerde producten en diensten.

Digitale toegangspoort

Kaapstad en de provincie Westkaap zijn florerende gebieden die volop kansen bieden voor ondernemerschap, duurzame ontwikkelingen en investeringen. In april dit jaar werd Kaapstad door het World Economic Forum verkozen tot een van de beste ‘tech cities’ wereldwijd. Kaapstad wordt gezien als de digitale toegangspoort tot Afrika. Dat is ook niet zo vreemd. Rond de 60% van de start-ups in Afrika vindt zijn ontstaan in de ‘Mothercity’ en er zijn 4 top-universiteiten gevestigd. Daardoor ontwikkelt de regio zich snel op water- en technologiegebied.

Kansen voor Nederlandse partijen

Dit biedt veel kansen voor Nederlandse partijen met zowel bestaande als toekomstige, nog verder te ontwikkelen oplossingen voor b2b, b2c, b2g en bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan een effectiever en efficiënter watergebruik in de agrosector en stedelijke gebieden, hergebruik van afvalwater, waterveiligheid, alternatieve watervoorzieningen en alternatieve technieken als ontzilting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het postennet in Zuid-Afrika bieden een platform voor Zuid-Afrikaanse en Nederlandse partijen om ideeën en innovaties uit te wisselen voor een duurzame toekomst.

Duurzame oplossingen

Onder de vlag van de Nederlandse campagne in Zuid-Afrika worden lokale vragen centraal gesteld om vervolgens samen te werken aan duurzame oplossingen voor deze lokale en globale uitdagingen. Deze manier van werken biedt kansen voor Nederlandse vernieuwers en ondernemers om op basis van dieper begrip van de lokale context met Nederlandse kennis en expertise een bijdrage te kunnen leveren aan de economische en maatschappelijke groei van Zuid-Afrika.

Bedrijvenprogramma

Tijdens de handelsmissie doet de Volvo Ocean Race Kaapstad aan. De race finisht in juli 2018 in Scheveningen en er doen Nederlandse boten mee. Dit biedt netwerkgelegenheden en een podium voor Nederland als waternatie met relevante technologie. De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de Zuid-Afrikaanse markt te verkennen en nieuwe contacten te leggen. Het vernieuwende programma is er op gericht om Nederlandse en Zuid-Afrikaanse partners met elkaar in contact te brengen en met brainstormsessies, matchmaking events, workshops, hackathons etc. gezamenlijk te laten nadenken over oplossingen van lokale en actuele problemen op het gebied van water. Daarnaast worden netwerkactiviteiten zoals een Holland Trade Receptie georganiseerd. Bekijk het voorlopige programma.

Deelname

Aanmelden voor deze missie kan tot en met 22 september 2017. De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Voor extra deelnemers betaalt u € 475 per persoon. Om deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau wordt gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: Karin Schipper van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bron: topsector water