Veni subsidie voor groen onderzoek

Geplaatst op:

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. Een aantal van de gehonoreerde projecten heeft waarde voor het beheer van de groene omgeving.

De onverdraagbare traagheid van het integreren van klimaatadaptatie in bestaande beleidsdomeinen – Dr. Robbert Biesbroek, Wageningen UR
Tijdig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vergt integratie van klimaatadaptatie in beleidsdomeinen zoals gezondheid, water of landbouw. Dit vergelijkend onderzoek analyseert hoe institutionele factoren en politieke processen de snelheid, diepte en schaal van integratie bevorderen of beperken. Het biedt aanknopingspunten voor het versnellen, verdiepen en opschalen van beleidsintegratie processen.

Hoe grote grazers en invasieve planten zeegras  veranderen – Dr. Marjolijn Christianen, NIOO
Mensen zijn afhankelijk van ecosystemen (e.g. voor kustbescherming) maar verstoren deze wereldwijd. Onderzocht wordt hoe wereldwijde veranderingen in de aanwezigheid van grotegrazers en niet-inheemse planten samen invloed hebben op ecosysteemdiensten van zeegras ecosystemen. Een instrument wordt ontwikkeld waarbij zeeschildpad foerageer patronen worden gebruikt voor wereldwijde monitoring van (invasief) zeegras.

Klimaatsverandering en mariene plantenziektes – Dr. Laura Govers, Rijksuniversiteit Groningen
Kwelderplanten, mangroves en zeegrasvelden vormen het fundament van veel kustecosystemen. Deze waardevolle systemen worden wereldwijd bedreigd maar de rol van plantenziektes daarbij is onbekend. Onderzocht wordt hoe klimaatsverandering de interactie tussen zeegrassen en een nieuw-ontdekte plantenziekte (Phytophthora gemini) beïnvloedt en wat de consequenties daarvan zijn voor natuurbehoud en –herstel.

Hoe krijgen bloemen hun kleuren, en waarvoor? – Dr. Casper van der Kooi, Rijksuniversiteit Groningen
Dit onderzoeksproject brengt de optische eigenschappen van kleurrijke bloemen in kaart. De optische analyses gecombineerd met de evolutionaire eigenschappen van de planten vormen de basis om te verklaren hoe bloemen geëvolueerd zijn voor het aantrekken van bestuivers.

Bron: Groene Ruimte

Bron: topsector water