Voortgang KICs Deltatechnologie 2016

Geplaatst op:

Het onderliggende document geeft een overzicht van de Kennis Innovatie Clusters (KIC’s) in de Deltatechnologie. De daarbij horende innovatiecontracten behelzen afspraken over samenwerkingen op het gebied van een serie voor Nederland, maar ook internationaal, belangrijke maatschappelijke onderwerpen. De deelnemende partijen zijn bedrijven, overheden (zowel belanghebbenden als onderzoeksfinanciers) en kennisinstellingen. Het overzicht laat zien dat op deze onderwerpen de afspraken tot samenwerking heel ver gevorderd zijn. Dat vinden we bijzonder want de samenwerking is er een die van onderaf, vanuit de deelnemende partners wordt vormgegeven. Het is niet zo dat de samenwerking wordt gestimuleerd door grote budgetten met onderzoeksgeld dat is toegewezen voor een of ander thema. Het overzicht laat zien dat er tussen deze organisaties een grote wil en een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld om deze problemen aan te pakken.