MIT regeling open 11 april

Geplaatst op:

Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf 11 april weer subsidie aanvragen via de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport. Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven maakten de afgelopen 4 jaar gebruik van deze regeling. Met € 143 miljoen aan financiering investeerde het mkb voor bijna € 400 miljoen in innovatie. De hoofdaanbeveling van de evaluatie is om de regeling voort te zetten met ten minste het huidige budget.

Budget: ruim 55 miljoen
Het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen daarom vanaf 11 april 2017 via de MIT-regeling € 55,75 miljoen beschikbaar. De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. De MIT kent verschillende nationale en regionale instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Loketwijzer
Wilt u profiteren van de MIT-regeling? Begin op tijd met de voorbereiding van uw aanvraag en let op regionale verschillen. Via de loketwijzer MIT 2017 kunt u achterhalen in welke regio u de aanvraag moet indienen. Deze loketwijzer komt binnenkort beschikbaar.

Wanneer kunt u aanvragen?
De MIT-regeling gaat op 11 april 2017 open voor de instrumenten adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt het ‘first come, first serve’-principe niet: dit is een tender. Aanvragen hiervoor kunt u vanaf 3 juli indienen. De sluitingsdatum voor innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten is 30 juni 2017. De sluiting van de overige instrumenten is 7 september 2017.

Meer weten?
Raadpleeg de website voor meer informatie, tips voor een succesvolle aanvraag en inspiratie, of lees meer over de evaluatie van de regeling op Rijksoverheid.nl. Heeft u vragen, zoekt u samenwerkingspartners, of wilt u uw innovatievraag of project voorleggen? Neem dan contact op met RVO.

Bron: topsector water