subsidieregeling Hernieuwbare Energie verlengd

Geplaatst op:

Dit meldt Solar Magazine, naar aanleiding van beweringen van TKI Wind op Zee (Topconsortium Kennis en Innovatie Windenergie). Het consortium stelt dat deze wijziging binnenkort in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De subsidieregeling Hernieuwbare Energie stelt subsidie beschikbaar voor projecten die zorgen voor de opwekking van duurzame energie. Onder deze noemer vallen:

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Aerothermische energie
  • Geothermische energie
  • Hydrothermische energie
  • Waterkracht
  • Biomassa
  • Biogas
  • Rioolwaterzuiveringsgas
  • Energie uit oceanen

De subsidieregeling is sinds januari 2017 open. Inmiddels is er al € 15,7 mln aan subsidies verleend. Daarnaast is er nog een groot aantal projecten in behandeling, met een totaalvolume van € 23 mln. Momenteel is er dus nog € 11 mln beschikbaar voor duurzame energieprojecten.

Innovatie en demonstratie

De regeling richt zich vooral op projecten die innoveren op het gebied van duurzame energieopwekking. Zo komen projecten in aanmerking voor de subsidies die bijvoorbeeld de opwekking van duurzame energie goedkoper maken en energieopwekking en opslag met elkaar combineren.

Bron: topsector water