All-Risk: nieuw onderzoek HWBP

Geplaatst op:

Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe wettelijke normen van kracht voor het beschermen van Nederland tegen  overstromingen. Met deze normen wordt het overstromingsrisico op veel plekken met meer dan een factor 10 gereduceerd. In het HoogWater Beschermingsprogramma (HWBP) worden de maatregelen geïmplementeerd waarmee voldaan kan worden aan de nieuwe beschermingsnormen. Dit programma is ambitieus: meer dan 2/3 van alle primaire waterkeringen moeten worden versterkt, en dan ook nog goedkoper en sneller dan in het verleden.

Internationaal onderzoek

Eind 2016 heeft het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) het  ambitieus onderzoeksplan All-Risk van 5 universiteiten (TU Delft, Utrecht, Wageningen, Twente en  Nijmegen) gehonoreerd om het HWBP te ondersteunen. Centraal in het onderzoek staat  om met gericht onderzoek een  bijdrage te leveren aan de ambitieuze doelstellingen van het HWBP. In dit onderzoek zijn 14 promotieplekken en 4 postdocs opgenomen. Het onderzoeksprogramma All-Risk is interdisciplinair van karakter, en bestaat uit een gezonde mix van  verdiepend technisch onderzoek (circa 70%, bv op het gebied van de betrouwbaarheid van de waterkeringen door gebruik te maken van nieuwe technieken), en integrerend onderzoek (circa 30%, bv op het gebied van landschappelijke inpassing). Door samenwerking met universiteiten in Houston, Tokyo en Berlijn heeft het onderzoek ook een internationale dimensie.

Inside out

Gebruikers (zoals Rijkswaterstaat,  waterschappen, MKB bedrijven en grote internationale bedrijven) hebben een centrale plek in het onderzoeksprogramma, en de betrokken onderzoekers zien het als een grote uitdaging om samen met de gebruikers actief bij te dragen aan het oplossen van de (meer lange termijn) knelpunten in het HWBP. Het onderzoek programma All-Risk is buitengewoon enthousiast ontvangen, getuige ook de meer dan 30 gebruikers die het programma met zowel raad en daad, als met tijd en geld ondersteunen. De start van het onderzoek is gepland rond de zomer  van 2017.

Inlichtingen

Het onderzoek staat onder  leiding van prof.dr.ir. Matthijs Kok (hoogleraar Waterveiligheid aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft) en ir. R. Jorissen (directeur programmabureau HWBP).

Bron: topsector water