Symposium DigiShape

Geplaatst op:

Hoe kun je samen de uitdagingen van de toekomst op het gebied van uitwisselen en koppelen van Mariene data aanpakken? Met die vraag zijn bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid sinds 2016 samen aan de slag in Digishape. Op 21 maart organiseren zij een symposium in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Wereldwijd wordt het rationeel management van complexere kust- en riviersystemen steeds meer high tech. Daarbij steunen beslissingen meer en meer op informatie uit data, modellen en tools. Er is steeds meer informatie beschikbaar, maar de uitwisselbaarheid en de koppelbaarheid is nog onvoldoende. Binnen Digishape willen we gezamenlijk deze uitdagingen voor de toekomst aanpakken. Dat wil zeggen: data breder uitwisselbaar maken, modellen gemakkelijker kunnen koppelen en tools meer integreren.

Tijdens het symposium op 21 maart verkennen we aan de hand van een aantal praktische use cases met u deze uitdagingen voor morgen. Meer informatie is te lezen op de website.

Bron: topsector water