Innovatieversnelling: een groot inspirerend avontuur

Geplaatst op:

Jaarlijks krijgt Rijkswaterstaat rond de 60 potentiële innovaties aangeboden, door externe bedrijven en startups. Het realiseren van deze innovaties blijkt vaak ingewikkeld. Dat vertraagt, waardoor pioniers afhaken. Dit jaar besloot de afdeling Innovatie en Markt van Rijkswaterstaat er een andere methodiek op los te laten, de RWS Accelerator, samen met het LEF Future Center en Board of Innovation.

Het doel: de link leggen tussen een kansrijke innovatie en de productie en daarmee doorzettingskracht en versnelling realiseren. En met succes. 3 innovaties werden op de slotbijeenkomst op 29 november warm omarmd door markt, verschillende overheidspartijen en door Rijkswaterstaat zelf.

‘Dit traject was pionieren, zowel in de organisatie als in de samenwerking met de markt, stelt Marian Vrolijk, hoofd van de afdeling Innovatie en Markt. ‘Tijdens de RWS Accelerator koppelen we intrapreneurs aan kansrijke ideeën uit de markt. De intrapreneurs, interne medewerkers van Rijkswaterstaat, maken deel uit van de teams. Hiermee creëren we een nieuw soort samenwerking waarin alle partijen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf en elkaar te halen en elkaar beter te begrijpen. Zodoende leren partijen van elkaar en sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Hierin schuilt het belang van de RWS Accelerator. Het zou niet bij deze Accelerator moeten blijven, want innovatie vergt een continue focus. Innovatie is een mindset en voor Rijkswaterstaat een must.’ 5 bedrijven werden uitgenodigd om hun innovatie te pitchen tijdens een bootcampsessie in juli 2016. 3 hiervan werden geselecteerd om door te gaan.

Innovaties

De 3 innovaties die verder het proces ingingen met Rijkswaterstaat waren:

  • FiberCore: vezel versterkte composiet voor bijvoorbeeld bruggen en sluizen.
  • BetonBallon: een unieke methode om tunnels, huizen en gebouwen met organische vormen te bouwen, door het gebruik van een ballon.
  • BOVON tunnelgraafmethode: een nieuwe manier om tunnels te graven, bijvoorbeeld in slappe grond of in stedelijk gebied, met een vierkante boor.

Alle 3 de bedrijven zijn unaniem enthousiast over het totale traject. ‘Een groot inspirerend avontuur’. Het opende voor alle 3 deuren. ‘De interactie, openheid en de gezamenlijke inspanning geeft energie tot kennisdeling en de noodzakelijke versnelling’, zegt Bas Uyland van BetonBallon. ‘Dat Rijkswaterstaat dít doet, dát is pas innovatie!’ vindt Ed Hoogstad van FiberCore.

Pitches

Een eyeopener voor Ed Hoogstad en Harald de Graaf van FiberCore was dat er een mismatch was tussen vraag en aanbod. Het idee van FiberCore, het realiseren van nieuwe bruggen van vezel versterkte kunststof, bleek minder goed aan te sluiten op de uitdagingen die Rijkswaterstaat op dit moment kent. ‘We constateerden dat Rijkswaterstaat met name een technische uitdaging ziet in het versterken van bestaande objecten. Nederland kent veel bruggen die een (toekomstige) uitdaging kennen met betrekking tot de draagkracht en de verkeersklasse die gebruik maakt van het object. De focus van Rijkswaterstaat ligt voor ons daarom meer op de renovatie van bestaande bruggen. Een verandering van aanpak dus. Wij kunnen onze toepassing nu beter laten aansluiten bij de vraag. Onze pitch nu, is een totaal andere dan 3 maanden geleden.’

En de pitch van FiberCore viel in goede aarde, net als de pitches van de bedrijven BOVON en BetonBallon. De zaal gevuld met circa 90 mensen uit bedrijfsleven, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat luisterde aandachtig en stelde kritische vragen aan de 3 deelnemers. Gesprekken voor mogelijke proefprojecten om de innovatie verder te helpen, daar hoopten ze alle 3 op. En die hoop kwam uit. Onder meer vanuit de gemeente Apeldoorn kwam de steun voor een proefproject.

De eerste RWS Accelerator bijeenkomst lijkt dan ook zeker niet de laatste. Bert van Lammeren van BOVON ziet mogelijkheden in de toekomst. ‘Terugkijkend denk ik, pak de goede zaken uit dit proces, leer van de zaken die stroever liepen en je hebt zonder meer een succesformule voor de toekomst.