Nieuwe Commit2Data-call: Energiesysteemintegratie & Big Data

Geplaatst op:

NWO organiseert een subsidieregeling op het gebied van energiesysteemintegratie en big data. Deze regeling is interessant voor kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie. De subsidieregeling is gericht op wetenschappers uit de technische disciplines, waaronder wiskunde, informatica en elektrotechniek.

Doel van de subsidie is om toekomstige energiesystemen te benaderen als geïntegreerde systemen, met big data als cruciaal element. In deze systemen worden bijvoorbeeld meerdere energiedragers, meerdere netwerken, subsystemen en randsystemen of data van verschillende bronnen gecombineerd. Denk aan overtollige elektriciteit uit de zonnepanelen van een kantoorgebouw die worden opgeslagen in een batterij, in het warmte-/koudesysteem van het gebouw of omgezet worden naar gas. Of een combinatie van microgrids, gebouwen en (industriële) terreinen of andere subsystemen die te beheersen en optimaliseren zijn als een geïntegreerd systeem, rekening houdend met meerdere actoren en stakeholders.

Algoritme KWRUitvoering
Het programma wordt uitgevoerd als onderdeel van de NWO-propositie voor de Topsector Energie. De eerste ronde van de regeling uitgevoerd door NWO Exacte Wetenschappen en STW in samenwerking met COMMIT2DATA en TKI Urban Energy.

Publiek-private samenwerking
Projectconsortia moeten uit minstens 1 kennisinstelling en minstens 1 bedrijvenpartner bestaan. Voor het programma geldt een cofinancieringseis van alle partijen. Gestreefd wordt naar een verplichte cash bijdrage van bedrijven van 15% van de projectkosten. Daarnaast zal ook een ‘in kind’ bijdrage gevraagd worden. Waarschijnlijk is die 15% van de projectkosten.

Ondersteuning door TKI Urban Energy
De TKI Urban Energy, onderdeel van Topsector Energie, kan ondersteuning bieden om projectplannen te definiëren, projectconsortia samen te stellen of op een andere manier te profiteren van de kennis en bijdragen van de TKI Urban Energy.

Verband met COMMIT2DATA
In deze subsidieregeling staat het gebruik van grote en/of heterogene datasets centraal. De toe te kennen projecten worden daarom onder andere ook onderdeel van de activiteiten van COMMIT2DATA.

Omvang projecten en budget

De omvang van de aan te vragen projecten zal vermoedelijk liggen tussen de 2-4 personeelsposities. Het NWO-budget bedraagt M € 3,85. Op woensdag 11 januari 2017 wordt een informatie- en matchmakingbijeenkomst georganiseerd. Houd deze datum vrij in uw agenda. Meer informatie hierover wordt nog bekend gemaakt. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Geef uw interesse door via systeemintegratie@nwo.nl.

Beoogde tijdlijn

  • Openen call: december 2016
  • Informatie- en matchmakingbijeenkomst: 11 januari 2017
  • Deadline indiening vooraanmeldingen: voorjaar 2017
  • Besluit NWO: najaar 2017

Meer informatie
De exacte voorwaarden van de subsidieregeling komen op de website van NWO te staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Mark van Assem via e-mailadres systeemintegratie@nwo.nl. Informatie over een eerdere call op het gebied van Energiesysteemintegratie vindt u op de website van het programma. Wilt u op de hoogte blijven van calls en andere ontwikkelingen rondom Commit2Data? Dan kunt u zich ook inschrijven voor de Commit2Data-nieuwsbrief.

Bron: topsector water