Ontmoet Oekraïense delegatie voor water

Geplaatst op:

Volgens de Oekraïense Minister van Infrastructuur Volodymyr Omelyan is Nederlandse kennis onmisbaar in de ontwikkeling van de infrastructuur van Oekraïense waterwegen. Daarom brengt een Oekraïense delegatie binnenvaart van 4-8 december 2016 een bezoek aan Nederland. Dit is een van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het strategische overleg tussen het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Oekraïense Minister van Infrastructuur in Kiev op 17 oktober 2016. Het doel van deze missie is het bevorderen van Nederlandse handelskansen en uitwisseling van sectorexpertise in Oekraïne. De delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers uit bedrijven, havenautoriteiten en de overheden zoekt antwoorden op uiteenlopende vraagstukken binnen het thema watermanagement en ontwikkeling infrastructuur binnenwateren.

volodymyr-omelyan-klDe focus van het programma is op sluizen en het bevaarbaar maken van de rivieren. Dat is vanwege de prioriteit om alle sluizen te vernieuwen (die in heel slechte staat verkeren) en het weer bevaarbaar maken van de deels dichtgeslibde rivier. De EBRD heeft daarvoor middelen gereserveerd. Nederland wil echter ook parallel werken aan een groter plan voor de hele logistiek en de verbinding met andere transport modes, binnen/buitenhavens. Daartoe hebben Minister Omelyan en de Nederlandse Ambassadeur het Dnipro Development Initiatief (CCI) gestart.  Hier werken Oekraïne, de Internationale Financiële Instellingen, Nederlandse Publiek en private experts en de Europese Commissie samen om bankabele projecten te ontwikkelen. De ambitie van Oekraïne is ook de verbindingen via het binnenwater tussen de Baltische Zee en de Zwarte Zee, en met de Vistula in Polen te herstellen.

Om Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich te introduceren aan de delegatie organiseren we een netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld als een informele aangelegenheid waarbij u kennis kunt maken met potentiële handelspartners. Graag nodigen we u uit om hierbij aanwezig te zijn op dinsdag 6 december 2016. De exacte locatie volgt nog. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 30 november aan Edyta Wisniewska door te geven of u aanwezig zal zijn bij dit evenement.

Achtergrondinformatie
De Nederlandse ambassade in Kiev werkt samen met het Oekraïense ministerie van Infrastructuur op de ontwikkeling van de binnenwateren en de zeehavens. Minister Omelyan heeft de ambassadeur gevraagd om inzet van Nederlandse deskundigheid voor het ontwikkelen van Public Private Partnerships (PPP), de ontwikkeling van twee zeehavens, het beheer van de rivier de Dnjepr (Dnipro) en voor het herstel van de sluizen in die rivier. Daarop heeft de ambassade het Dnipro Development Initiative (DDI) gelanceerd, waarin deze en andere projectvoorstellen in watermanagement op een samenhangende wijze zullen worden opgepakt, in samenwerking met andere spelers.

Nederland heeft op dit terrein unieke expertise te bieden met Topsector Water. Deze expertise zal helpen om projecten te ontwikkelen die gefinancierd kunnen worden door Internationale Financiële Instellingen zoals de Wereldbank, EIB en EBRD en bedrijven via PPP’s. Ook de Europese Unie heeft een belangrijke rol te spelen in de vernieuwing van het bestuur van waterwegbeheer. DDI is een partnerschap tussen de Oekraïense overheid en mogelijke donoren, waarin Nederland een leidende rol speelt met expertise voor de ontwikkeling van binnenwateren in Oekraïne.

Bron: topsector water