Zelfvoorzienende afvalwaterzuivering op de Friese meren

Geplaatst op:

Op 6 augustus is door het Friese recreatieschap ‘De Marrekrite’ een drijvend afvalwater verwerkingsstation van Afmitech Friesland BV in gebruik genomen. Watersporters hoeven hierdoor niet meer speciaal naar een jachthaven toe om hun vuilwater aan te bieden. Nu kan ‘onderweg’ de vuilwatertank worden leeggezogen. De installatie zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater.

Op het ponton is een BAAS geplaatst, het Bever Autarkisch Afvalwater Station. Dit bestaat uit een in eigen beheer ontwikkelde afvalwaterzuivering dat in een 20’ container is gebouwd om ter plekke het afvalwater te zuiveren. De benodigde energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en het systeem kan daardoor onafhankelijk van het net functioneren. Het gezuiverde water wordt extra gefilterd om bacteriën (als E-coli) en zwevende stoffen te verwijderen voordat het op het oppervlakte water wordt geloosd. Op deze manier worden ongewenste lozingen en  aangroei van algen voorkomen en levert de zuivering een bijdrage aan de verbetering van het Friese (zwem)water.

De zuivering heeft een verwerkingscapaciteit van 3,5 m3 per dag. De bediening van de afzuiginstallatie is geregeld via een eenvoudige aan- en uitknop. De afzuigtijd is begrenst tot 10 minuten. Het afvalwater wordt in een buffertank opgevangen en vanuit daar naar de procestank gepompt. Hier worden door middel van een biologisch proces de afvalstoffen afgebroken. Het gezuiverde water wordt in een effluent tank gepompt en daarna gefilterd en geloosd. Controle op alle processen is geborgd door een telemetrie systeem.

De unit is voor dit project voorzien van een afzuiginstallatie ten behoeve van de recreatie vaart. In andere toepassingen kan er worden gekozen voor rechtstreekse aansluiting op toilet units en andere tijdelijke voorzieningen. De nafiltratie zorgt voor veilig, gedesinfecteerd water en voorkomt daarmee gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de eisen wordt deze module toegevoegd aan de installatie.

De BAAS is zeer geschikt voor plaatsen waar tijdelijk behoefte is aan afvalwaterzuivering. Dit kunnen bouwplaatsen zijn, maar ook campings en festivalterreinen en buitendijkse gebieden. Door het drijvende vermogen blijft de infrastructuur bij hoog water in tact, is de kans op uitspoeling van afvalwater uitgesloten en wordt voldaan aan de Nederlandse lozingseisen.

 

Afmitech Friesland BV is gespecialiseerd in compacte kleinschalige afvalwaterzuiveringen voor 2 tot 5000 vervuilingseenheden. Ontwerp, realisatie en service wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor meer informatie over de mogelijheden van de BAAS of ander producten, of voor een uitleg op locatie, kunt u contact opnemen met Roemer Goossensen, tel 06-33138356. Mailen kan ook: info@afmitech.nl

Copyright © 2016 Afmitech Friesland, All rights reserved. Our mailing address is: info@afmitech.nl