Innovatiemakelaars hunkeren naar succes

Geplaatst op:

‘Er zijn zoveel mooie innovatieve ideeën in Nederland!’ zegt Rob Koster. Elke week is hij met veel enthousiasme in gesprek met de overheid en het bedrijfsleven om nieuwe ideeën op de markt te krijgen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Mobiele dijken, floating farm, composiet sluisdeuren, hemelswater, de betonballon, Koster somt met gemak een reeks initiatieven op die hij begeleidt richting toepassing. Deze producten geven antwoord op allerlei wateruitdagingen. Oplossingen voor verstedelijking, schoner bouwen, groener bouwen en enkelen bieden zelfs antwoorden op voedselvraagstukken. Klimaatverandering, mondiale bevolkingsgroei en urbanisatie vergroten de uitdagingen om veilig te verblijven in kwetsbare deltaregio’s wereldwijd, dus de urgentie om te innoveren wordt groter. Nederland heeft hierin een sterke reputatie die we kunnen benutten en vergroten. ‘ Ze zeggen weleens zonder belemmeringen geen innovatie, maar soms is het voor innovatieve ideeën die evidente meerwaarde hebben toch wel heel lastig om in de praktijk toegepast te worden.’ Hoe komt dit toch?

Rob KosterBelemmerende kaders

Eén van de grote kenmerken van de Deltatechnologie sector is dat samenwerking met de overheid onontbeerlijk is. Waterveiligheid staat in onze grondwet en dus ligt hier terecht een sterke focus op. Innovaties zijn nieuw en daardoor is er geen ‚track-record’ met mogelijke risico’s. Innovaties zullen zich dus moeten bewijzen om geaccepteerd te worden, maar dan heb je wel een mooi kip-ei probleem te pakken. Publiek geld kan niet zomaar uitgegeven worden waardoor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen moeten werken binnen gestelde kaders. ‚Ik begrijp dat wel, maar we moeten met elkaar kijken hoe we binnen de kaders de mogelijkheden die er zijn wel creatief kunnen benutten.’ vindt Koster. ‘In zo’n kader staat bijvoorbeeld dat de levensduur van een sluisdeur 50 jaar moet zijn. Composiet sluisdeuren gaan wel 100 jaar mee. Dat is echter niet relevant want dat wordt niet voorgeschreven en valt dus buiten de offerte. Dus ook al besparen we er uiteindelijk veel meer op, wanneer de kaders het niet toelaten, gaat de berekening maar tot 50 jaar en winnen ze het nooit.’

Innovatiemakelaars

Eind 2014 is het idee ontstaan in het Kernteam Deltatechnologie om innovatiemakelaars aan te stellen om het innovatieve vermogen van de deltatechnologiesector te vergroten. Heden ten dagen springt Rob Koster samen met zijn collega’s André Oldenkamp, Sonja Karstens en Ruben Geradts op de bres voor allerlei innovatieve producten. Het belangrijkste doel van de innovatiemakelaars is om de ontwikkeling van innovaties te versnellen. De ondersteuning is met name gericht op MKBers en start-ups. Dit doen ze door mensen met elkaar te verbinden, belemmeringen te helpen overbruggen, financiering te helpen organiseren en pilotprojecten te helpen opzetten.

Geradts geeft aan: ‘Een grote uitdaging zit hem ook in het helpen van overheden hun rol als launching customer vorm te geven.’ Daarom richten we ons ook op het ondersteunen van de overheid als we aan die kant belemmeringen zien. Op die manier hopen we meerdere ondernemers tegelijkertijd te helpen.’

Change just aheadAnalyse

Oldenkamp heeft ook een interessant voorbeeld. Voor innovatieve technieken om energie uit water te winnen wordt geëist dat de vismortaliteit met niet meer dan 0,01 % mag toenemen. De discussie hierover loopt nu. Het heeft niet de voorkeur om het aan te tonen met een model (theorie). Maar wat is 0,01% op de onzekerheidsmarge van de referentiesituatie? En hoe kun je dat ooit aantonen? Monitoren kan, maar dan moet de installatie al worden aangelegd en vergund. Een praktijkproef is bijzonder omdat je de initiatiefnemer vraagt om dieronvriendelijke proeven te doen om te voorkomen dat jezelf dieronvriendelijk gaat handelen. Kortom het past niet binnen het bestaande kaders en wat ga je dan doen?

Bundeling van kennis online

De leerervaringen die de innovatiemakelaars opdoen worden gebundeld op de website sneller innoveren. Karstens licht toe: ‘We hebben de belangrijkste generieke belemmeringen op een rij gezet. Oplossingen zijn echter altijd maatwerk, maar daarbij kun je wel van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarom werken we met cases. Als mensen interessante ervaringen hebben met innoveren nodigen we ze van harte uit om deze met ons te delen.’  Koster sluit af: ‘Het gebeurt regelmatig dat ik na een vergadering wegloop en denk: ‚het contract zal snel ondertekend worden’, maar dan is er toch iedere keer weer een kink in de kabel.’ Innovaties laten zich nu eenmaal geen wetten voorschrijven. Koster, zelf ZZP’er, is echter een doorzetter. ‘Wij bruisen van de energie, en innoveren is ook een kwestie van lange adem en een flinke dosis doorzettingsvermogen.’

Bron: topsector water