European Innovation Partnership (EIP) on Water sterk bezet

Geplaatst op:

Ger Bergkamp, directeur van de International Water Association, Cees Buisman – Scientific Director bij Wetsus, gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland, dijkgraaf Hein Pieper  namens Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en Vewin, Wim van Vierssen CEO van KWR Watercycle Research Institute en Uta Wehn van UNESCO – IHE nemen zitting in de Steering Group van het European Innovation Partnership (EIP) on Water. De Steering Group bestaat uit 26 high level experts op het gebied van water en innovatie en wordt voorgezeten door Karmenu Vella, Europees Commissaris (Milieu, Maritieme Zaken en Visserij).

Steering group

EIP waterDe Steering Group geeft strategisch advies aan het EIP on Water en identificeert belangrijke onderwerpen en uitdagingen voor waterinnovatie. Het Strategisch Uitvoeringsplan geeft de belangrijkste prioriteiten weer als ook de manier van werken en de governance structuur voor het EIP on Water. De Europese Commissie heeft besloten dat de Steering Group EIP on Water voor de periode 2016-2018 bestaat uit 27 leden, waarvan 9 nieuwe leden. Twee maal per jaar vindt overleg plaats. Het eerste stuurgroepoverleg in de nieuwe samenstelling staat gepland voor het najaar van 2016.

EIP on Water
Het EIP on Water is een initiatief opgezet door de Europese Commissie en richt zich op samenwerkingsverbanden tussen partijen uit de Europese watersectoren om innovatie en time to market te versnellen. Er wordt concreet gewerkt aan demonstratieprojecten om de nationale kennis en ervaringen op het gebied van watermanagement toe te passen. Meer informatie over het EIP on Water, EU 2020 Innovation Europe, stakeholder documenten en presentaties vindt u op de website van de Europese Commissie. Voor een compleet overzicht van alle leden van de Steering Group klik hier. Wilt u meer weten, neem dan contact met Edyta Wisniewska, NWP-coördinator Europa.

Bron: NWP.

Bron: topsector water