Never let a good crisis go to waste

Geplaatst op:

Gister met Topteam Water weer een inspirerende bijeenkomst gehad. Het doel van het Topteam is connecties te leggen vanuit verschillende hoeken van de watersector. Niet alleen op technisch niveau maar ook op het organisatie vlak. Er zijn veel goede ideeën maar door bundeling en samenwerking komen deze sneller verder. Ten tijden van minder welvaart of hoge druk komen de beste ideeën. Of zoals Winston Churchill ooit zei: “Never let a good crisis go to waste”. Tijdens dit overleg spreken we over uitdagingen in de nabije toekomst en in over meerjaren plannen. In de vorige nieuwsbrieven en ook nu weer vindt u een aantal gevarieerde bijdrage van bijzonder goede ideeën. Focus is echter belangrijk. Daarom zet ik de ideeën met de meeste impact graag in volgorde van tijd. Eerstvolgend is de kabinetsformatie daarom hebben wij de prioriteiten voor de volgende verkiezingen uiteen gezet onder de noemer: ‘Innovatiekracht Nederland‘.  Een toevoeging van de Blauwe Route aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zal wetenschappelijke vraagstukken prioriteren voor de watersector.  Het gezamenlijke referentie project van de Topsectoren ‘Atlantis 2050′, geeft voor alle sectoren een moonshot. Ontwikkeling van dit initiatief heeft een regering nodig dat de innovatiekracht van Nederland hoog in het vaandel heeft. Vragen uit de NWA zullen met de bouw van  Atlantis 2050 beantwoord worden. Nederland zal wereldwijd bekend staan als Sustainable Urban Delta. Een land dat gebruik maakt van de vele elementen die de zee ons biedt op gebied van duurzame energie, voedsel productie, watervoorziening, logistiek en wonen.

De sector groeit infographicDe Nederlandse Water Monitor hebben we laten maken om een nul meeting te hebben. Alhoewel de impact van de Nederlandse watersector wereldwijd vele malen groter is, hebben we cijfermatige onderbouwing nodig. De monitor laat zien dat we in de periode van 2012- 2014 een groei van de export hebben gerealiseerd van ca 15 %. Zullen we deze groei vasthouden? We weten dat door de lage olie- en gas prijs met name in de maritieme sector de orderportefeuilles afnemen. De overschakeling naar meer duurzame energie, zoals offshore wind, geeft gelukkig weer nieuwe mogelijkheden. Als Nederland hebben we een sterke positie in het installeren van nieuwe windparken. Ook het verwijderen van uitgewerkte olie- en gasplatforms op zee geeft nieuwe uitdagingen. Lees maar over het werkbezoek van minister Schultz van Haegen aan de Pioneering Spirit van Allseas. Tijdens het overleg van het Topteam presenteerde Rob Steijn de mogelijkheden van Power Dynamic Tidal Power (DTP). Een bijzonder initiatief waarin energie gegenereerd wordt door getijden energie. Ook daarin kunnen we internationaal onze Nederlandse kennis en kunde laten zien. In ons kleine landje zijn vele antwoorden voor de grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Technisch kan onnoemelijk veel. Bestuurlijk moeten we het nog voor elkaar krijgen. Zoals gezegd: ‘Ten tijde van crisis komen de beste ideeën.’

Tot slot moet ik een ander prachtig project benoemen: de Fehmarn Belt, een verbinding tussen Denemarken en Duitsland. Nederlandse ingenieursbureaus onder de naam Tunnel Engineering Consultants ( TEC) waren al jaren bij het ontwerp betrokken. De Nederlandse combinatie van aannemers (Boskalis, Van Oord en BAM) hebben het contract voor een groot deel van de aanleg van deze verbinding gewonnen. Dit is niet alleen op prijs gewonnen, maar juist ook op omgang met milieu en omgeving. Goed dat Nederland zich op deze wijze weer onderscheidt!

Bron: topsector water