Nederlandse Water Monitor

Geplaatst op:

Ecorys laat in de Nederlandse Water Monitor zien dat de export van 2012 toto 2014 15% gegroeid is. Het Topteam reageert positief op dit resultaat. Boegbeeld Hans Huis in ’t Veld: ‘Uiteraard hebben we cijfers nodig om te kunnen meten. Door het opstellen van de Nederlandse Water Monitor hebben we onduidelijkheden weg kunnen nemen en is de gehele sector in beeld gebracht. Ik ben blij met de groei maar zie liever een nog sneller stijgende lijn. Het zou ideaal zijn om de impact van de Nederlandse watersector te bestuderen. Ik weet zeker dat deze groots is.’ € 7 miljard bedroeg de omzet in 2014 van Nederlandse bedrijven buiten onze grenzen. Huis in ‚t Veld concludeert dat wanneer de omzet van buitenlandse werknemers, welke vanuit Nederland worden aangestuurd en met Nederlandse kennis wordt gegenereerd, wordt meegenomen, de export in 2014 ongeveer het dubbele hiervan bedraagt.

De sector groeit infographicBelang

Het Topsectoren beleid is in 2011 opgezet om de sterke sectoren van de Nederlandse economie een groter onderscheidend vermogen op de wereldmarkt te geven. Dit vermogen wordt vergroot door het stroomlijnen van het innovatie proces binnen de gouden driehoek. Nederland moet zo stijgen naar de top 5 van de mondiale concurrentie index van het World Economic Forum. De focus van Topsector Water is het vergroten van de toegevoegde waarde en dat van de impact van Nederlandse waterkennis wereldwijd door de aanleg van proeftuinen in Nederland en opschaling in grote innovatieve projecten in het buitenland. Naast de wereld impact is ook de economie op eigen bodem van belang. Om een accurate beschouwing van het economische deel te hebben, moeten de statistieken de sector op de juiste wijze presenteren en interpreteren. Het onderzoeksbureau Ecorys is gevraagd op basis van bestaande gegevens een analyse te maken van de sectoren die binnen het werkgebied van Topsector Water vallen.

Realisatie groei
De watersector is niet de grootste sector maar wel een belangrijke. Het heeft een sterk verbindende rol in verschillende economische en maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven in de watersector zijn op sommige gebieden marktleider, denk aan waterbouw, offshore of het ontwerpen en bouwen van super yachts. Maar het heeft ook enorme potentie vanwege nieuwe technologieën om op ecologische basis water te zuiveren, energie op te wekken, drijvend te bouwen, of ecologische oplossingen voor waterveiligheid te ontwikkelen. Het Human Capital beleid is gericht op het werven van nieuwe watertalenten om de groei te kunnen realiseren. In 2014 werkten zo’n 86 duizend personen, wat neerkomt op circa 80 duizend fulltime banen. Sinds 2011 tot 2014 is een stijging van 10% af te lezen.

Leidend beleid
Topsector Water bestaat uit de pijlers Maritieme technologie, Watertechnologie en Deltatechnologie. Zij stelt zich als doel om Nederland verder te ontwikkelen als “centre of excellence” op watergebied en de export stevig te laten groeien door kennis- en innovatie-ontwikkeling op de thuismarkt. De Kennis & Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019, de Export en de Human Capital agenda zijn hierbij leidend. Bekijk ook de brief Innovatiekracht Nederland. De te hanteren koers en activiteiten zijn dynamisch en flexibel mede gezien snelle marktveranderingen. Water kent vele kruisbestuivingen met alle andere sectoren zoals Energie, Agri&Food, Tuinbouw en Logistiek.

Voor meer informatie over het rapport, mail naar Ecorys of Topsector Water.

 

Bron: topsector water