Nieuwe oplossingen voor piping bij dijken gevraagd

Geplaatst op:

In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) werken Rijk en Waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De ProjectOverstjgende Verkenning (POV) piping is
onderdeel van het HWBP. Binnen deze POV Piping wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor het piping-probleem. Er zijn al wel een aantal oplossingen bekend, maar de POV Piping wil graag in contact komen met partijen die nog niet in beeld zijn van de POV, maar wel een mogelijke oplossing kunnen bieden voor het piping-probleem.

Op veel plaatsen zijn dijkvakken op grond van piping afgekeurd. Piping is een faalmechanisme waarbij kwelwater onder de dijk stroomt als er hoogwater tegen de dijk aan staat. Als er achter de dijk een wel ontstaat kan er zand en grond meegenomen worden, waardoor zich een kanaal (‘pipe’) onder de dijk vormt. De stabiliteit van de dijk neemt dan af waardoor deze het kan begeven.

Het HWBP is met name geïnteresseerd in technieken en oplossingen die nog niet in beeld zijn en die beter, sneller, goedkoper zijn dan het bestaande areaal aan oplossingen. Het HWBP nodigt de indieners uitdrukkelijk uit om verder te denken dan de reeds bij het HWBP bekende oplossingen.

Meer informatie vindt u in dit document en op deze website.