LIDAR metingen onbemande luchtvaartuigen door Shore

Geplaatst op:

3D laserscanning (ook wel LIDAR genoemd) is dé manier om gedetailleerde ruimtelijke metingen te doen van objecten. Deze LIDAR technologie was echter tot voor kort omvangrijk en kostbaar. In de laatste jaren zijn de instrumenten verkleind waardoor het sinds kort mogelijk is om LIDAR metingen vanuit onbemande luchtvaartuigen (drones/UAVs) uit te voeren. Shore Monitoring & Research een klein innovatief kustadvies- en meetbureau – heeft onlangs een eerste test uitgevoerd met LIDAR en een drone op Nederlandse bodem.

Shore Monitoring & Research is gespecialiseerd in kustmetingen voor overheden en bedrijven in de watersector. Roeland de Zeeuw, mede-eigenaar van Shore, legt uit: ”We zijn bij veel van de innovatieve pilots van de Nederlandse watersector betrokken, maar vaak mist hierbij de ruimtelijke informatie. Standaard GPS puntmetingen laten vaak niet de diversiteit van de ondergrond zien en zijn erg arbeidsintensief.” Shore doet hiervoor sinds enkele jaren fotogrammetriemetingen met drones, waarbij op basis van foto’s uit de drone de bodemligging en vegetatie in kaart worden gebracht. Dit is echter lastig in slecht (of onveilig) begaanbare gebieden zoals wadplaten en de slikken en schorren in de Zeeuwse estuaria. Met de nieuwe LIDAR techniek is het mogelijk gebieden nauwkeuriger in te meten zonder deze te moeten betreden en zijn er gegevens van elke vierkante cm i.p.v. om de tientallen meters een meting met conventionele GPS techniek. Bovendien kan – in tegenstelling tot fotogrammetrie – het bodemoppervlak onder vegetatie en in contrastarme gebieden met laser wél betrouwbaar bemeten worden.

Onlangs is een compact testsysteem van Amerikaanse makelij naar Nederland gehaald en zijn drie locaties bezocht: de haven van Scheveningen, de duinen bij Schouwen-Duiveland en een slibrijke oever met constructies bij de Oosterschelde. Voor deze testen is een groot formaat drone gebruikt om de laser en GPS apparatuur (ca. 3 kg) te liften en boven het interesse gebied te bewegen.

De eerste vluchten laten zien dat het systeem in staat is met uitzonderlijk detail gebieden in kaart te brengen. Doordat de data tot 1.000 punten per m2 bevat kunnen zelfs kleine objecten goed weergegeven worden. De nauwkeurigheid van de punten is ca. 3 a 5 cm en – met een duizendtal hogere resolutie dan GPS metingen van een gebied – wat Shore betreft de toekomst!

Komende maanden wordt gekeken of er voldoende vraag in de markt is om het systeem aan te schaffen en in Nederland aan te bieden.

Betrokken partijen: Rijkwaterstaat Zeeland, TU Delft.