De sloot van de toekomst

Geplaatst op:

In Zoeterwoude is op Die Barle Farms de sloot van de Toekomst geopend. Deze multifunctionele zuiveringssloot is een testobject van de samenwerkingsgroep Groene Cirkels waarbij Alterra betrokken is als kennisleverancier. De sloot reinigt het reinigingswater van de melkinstallatie en dat moet leiden tot schoner water, beter toeven voor planten en dieren, een grotere watervoorraad en een betere mestkwaliteit.

Joost Wesselingh, eigenaar van de sloot en agrarisch ondernemer, vertelde dat hij al een tijdje rondliep met het idee om zijn reinigingswater zelf te gaan reinigen, maar de vraag was hoe. “Groene Cirkels was echt een versneller in deze ambitie,” vertelt Wesselingh. Wat hij verder belangrijk vindt is dat dit project boervriendelijk is. Alle materialen die zijn gebruikt voor de sloot zijn te vinden op een boerderij.

Fabrice Ottburg, projectleider van de sloot van de toekomst, vertelde bij de opening hoe het proces in de sloot werkt. Het reinigingsproces gebeurt in verschillende etappes. Eerst wordt het water gezuiverd door het riet (helofytenfilter), daarna gaat het water door een met kalkkorrels gevulde bigbag en tot slot wordt het water op de oever gepompt zodat het zo schoon mogelijk terug de sloot in gaat.

Ook Timo van Tilburg, van Hoogheemraadschap Rijnland, was bij de opening van de sloot. Hij moedigt  initiatieven zoals die van Die Barle Farms aan. “Onze ambitie is om de biodiversiteit rondom water te vergroten en daarbij werken we graag samen met partners,” vertelt hij. Het reinigen van het water is voor de boer belangrijk, maar aan dit project kunnen ook andere belangen, zoals biodiversiteit en beter toeven voor dier en plant, gekoppeld worden. Het is dus een project met veel kansen.

Meten is weten De komende jaren meten de onderzoekers van Alterra of de proef brengt wat zij verwachten. Ze meten onder meer aanwezige stofjes in het water, kijken naar nieuwe planten en dieren en naar de invloed van de seizoenen. Als het project succesvol blijkt, is het een goede mogelijkheid voor alle veehouderijen in Nederland.

Betrokken partijen: Alterra, provincie Zuid Holland, Heineken, Hoogheemraadschap Rijnland, Ecofyt, Die Barle Farms.