Deltatechnologie werkt aan Marker Wadden

Geplaatst op:

Baggerbedrijf Boskalis maakte op 23 september jl. bekend hoe de Marker Wadden eruit gaan zien. De Marker Wadden zijn een natuurgebied met eilanden van klei en slib in het Markermeer bij Lelystad. De aanleg begint in 2016. Het gaat om de aanleg van 300 hectare voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro. Dit bedrag is bij elkaar gebracht door Natuurmonumenten, De Nationale Postcodeloterij, de provincie Flevoland en het Rijk.

Het kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water en het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) hebben in 2015 besloten te beginnen met de bouw van een aanpalend kennis- en innovatieprogramma voor de Marker Wadden. Per 1-1-2016 zal er begonnen worden met een basisprogramma dat organisch verder groeit en minimaal 5 jaar zal bestaan. Doel van dit programma is om méér kennis en innovaties te ontwikkelen dan alleen op basis van het aanlegprogramma zouden worden ontwikkeld. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s werken in dit programma samen. Het programma richt zich op de ecologie (boven- en onder water), de civiele techniek (grondmechanica, morfologie en waterbouw) en op de ‘governance’ (o.m. verdienmodellen en gebiedsinrichting). De ontwikkelde kennis en innovaties worden vervolgens in Nederland en in de wereld verder toegepast.

Een korte video (6 min.) over de Marker Wadden is te zien op YouTube

Meer informatie over het kennis- en innovatieprogramma van de Marker Wadden kunt u krijgen door contact op te nemen met: Felix Wolf  (felix@tkideltatechnologie.nl).