cquarles

Gezocht: kennis en innovatie voor Hoogwaterbeschermingsprogramma

Geplaatst op:

De Kansenscan 2015:  vraagstukken in het HWBP én slimme oplossingen daarvoor

Er zijn vraagstukken die in meerdere projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) spelen. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven, zoals piping, waar projectoverstijgende verkenningen voor zijn gestart. Als je daar slimme oplossingen voor kan bedenken, dan zijn zowel de projecten zelf als het hele HWBP beter af. Daarom is het HWBP continu op zoek naar deze vraagstukken en in de jaarlijkse kansenscan kennis en innovatie nodigen ze iedereen vervolgens uit om hun slimme oplossingen in te dienen. Op die manier brengt het HWBP vraag en aanbod bij elkaar.

 

Gezocht1: HWBP vraagstukken die vragen om een slimme oplossing

Bij de start van het HWBP waren bepaalde gemeenschappelijke vraagstukken overduidelijk. Denk aan de opgaven piping en macrostabiliteit en de gebiedsgerichte vragen in het Waddenzeegebied en Centraal Holland. Ook vragen rondom een innovatieve marktbenadering of over het ontwerpen met nieuwe normering kwamen snel in beeld. Op verschillende manieren wordt hier nu in het HWBP samen aan gewerkt (POVs, opleidingen, vakdagen, factsheets, communities of practise etc.).

Ook nu komen er beheerders met vraagstukken waar ze wel een slimme oplossing voor kunnen gebruiken. Zo heeft Waterschap Peel en Maasvallei de vraagstukken kabels en leidingen, bomen op de dijk, glazen keringen en demontabele voorzieningen als vraagstukken aangedragen. Als er een innovatieve oplossing omtrent kabels en leidingen in waterkeringen gevonden kan worden, zou dat een aanzienlijke besparing in kosten kunnen opleveren voor WPM en vast ook bij veel andere beheerders. Een oplossing om bomen veilig te kunnen behouden op de dijk komt ongetwijfeld ook tegemoet aan de wensen in de omgeving van veel dijkversterkingsprojecten.

Wanneer vraagstukken in meer projecten spelen dan ligt het voor de hand om daar samen wat aan te doen. Laat het HWBP daarom weten welke vraagstukken bij u in de projecten (gaan) spelen. U kunt ze mailen aan: innovatie@hoogwaterbescherming.nl

 

Gezocht2: Slimme oplossingen voor vraagstukken in het HWBP

Er zijn verschillende manieren om in het HWBP te werken aan projectoverstijgende vraagstukken. Hebt u een innovatie of nieuwe kennis die bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen in het HWBP? Dien hem dan in voor de kansenscan.

In de kansenscan beoordelen we of de ingediende oplossingen kansrijk zijn en benoemt het HWBP concrete vervolgstappen om de kansen ook echt te benutten.

Vanaf het eind van de zomer zal de kansenscan 2015 starten. Hou de website en mail in de gaten als je hier input voor wil aanleveren. De resultaten van de vorige drie kansenscans staan op de HWBP-website: Innovatiekansen hoogwaterbeschermingsprogramma

Voor input of voor meer informatie kun je mailen naar: innovatie@hoogwaterbescherming.nl