Kennis- en Innovatieagenda Deltatechnologie verschenen

Geplaatst op:

In de kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie 2016-2019 (pdf-file) staat welke visie, doelen en ambities de Deltatechnologiesector heeft. De agenda zal ook gebruikt worden bij de programmering van de kennisinstituten en een rol spelen in de ‘calls’ van NWO.

De kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie vormt de basis voor het later dit jaar af te sluiten Innovatiecontract Deltatechnologie 2016-2017. Dit contract geeft een indicatie van de financiële inzet van alle betrokken partijen (bedrijven; (publieke) kennisinstellingen; decentrale en centrale overheden) op de gekozen thema’s. Diverse vragen die in deze kennis- en innovatieagenda genoemd zijn, zijn ook ingediend bij het proces voor de Nationale Wetenschapsagenda welke eind november 2015 gereed zal zijn. De kennis- en innovatieagenda is onderdeel van de visie kennis- en innovatieagenda Topsector Water waaronder ook de kennis- en innovatieagenda’s van Maritieme Technologie en Watertechnologie vallen (zie voor deze laatste twee agenda’s deze webpagina van de Topsector Water website).