Voorlichting MKB (MIT) regeling op 3 juli a.s.

Geplaatst op:

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert in de middag van 3 juli een voorlichtingsbijeenkomst over de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

De bijeenkomst is gericht op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten.
Daarnaast komen octrooitechnische zaken, de ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de rol van de povincies aan bod. De regio’s waar eveneens een MIT-R&D tender openstaat, zullen ook aanwezig zijn.

Het concept programma zier er als volgt uit:

14.00-14.30 Inloop en ontvangst

14:30-14.45 Welkom en opening door Luuk Klomp (dagvoorzitter)
(plv directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken)

14.45-15.15 Informatie MIT R&D tender door Marcus Seume (procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

15.15-15:45 The story of succes (Ondernemers aan het woord)

15.45-16.00 Afsluiting plenair gedeelte

16.00-17.30 Informatiemarkt & Netwerkcafé

  • KvK
  • Octrooicentrum
  • Regio’s
  • Beheerprojecten
  • RVO (landelijk vangnet)
  • Topsectoren

Aanmelden en meer informatie via de site van de RVO